PRODUCTS

> 自動SPA水療設備

自動SPA水療設備
image 1  

  

 


 

 

 
 

 

 
 
 

> 寵物設備 ---------------------------------------- 微氣泡(牛奶浴)設備

寵物設備  ---------------------------------------- 微氣泡(牛奶浴)設備
image 1
  

> 各種專用機 設計製造

各種專用機 設計製造
image 1
客製化專用機


自行車打氣筒測漏機門把疲勞測試機工業清洗


 
 

> 工業清洗

工業清洗
image 1
輔具清洗消毒設備

韓國草清洗機

蔬果O3微泡清洗機


微細氣泡溶氧技術
電子業清洗
 

> 污水處理

污水處理
image 1
污水處理


污水處理中


微細氣泡過濾後
惱人的水中懸浮物,徹底清除,效果驚人

> 旋轉式SPA

旋轉式SPA
image 1

> 綜合測試機

綜合測試機
image 1

> 寵物設備-------------------------------------新型微細氣泡(牛奶浴)

寵物設備-------------------------------------新型微細氣泡(牛奶浴)
image 1
適用於寵物洗澡、洗髮、美容SPA


> 寵物設備 -------------------------------------------- 碳酸泉浴

寵物設備 -------------------------------------------- 碳酸泉浴
image 1> 寵物設備 ---------------------------------------- 寵物自動洗澡機

寵物設備 ---------------------------------------- 寵物自動洗澡機
image 1


go top